Innemiljö

Vår pedagogiska innemiljö

Vi på Drömgården lägger ner mycket tid och tanke på hur vi ska bygga upp vår pedagogiska innemiljö så att den är anpassad efter barnens behov och önskemål.

Eftersom behoven skiftar så byter också miljön utseende lite då och då.

Vi har anpassat den pedagogiska miljön och leklådorna efter barnens ålder, behov och intressen. Rummen är tänkt att inspirera och bjuda in till lek.

Pyssel med saker från naturen