Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har en viktig roll i förskolan. Drömgårdens förskola erbjuder alla vårdnadshavare:

  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldraråd
  • Delta i verksamheten
  • Appen TYRA

”Arbetslaget ska ansvara för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen samt föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande.”
– Lpfö18

Planterar