Pedagogerna

Vi coachar och uppmuntrar

Vi är övertygade om att barn kan mer om vi bara ger dem rätt förutsättningar att våga försöka. Vi kallar det ett coachande förhållningssätt där vi stöttar och uppmuntrar barnen att klara av saker själva. Tillsammans tränar vi på att göra sådant som känns svårt.

På avdelning Stjärnan arbetar : Elise (Förskollärare) Frida (Förskollärare) Viktor (Barnskötare) Hala (Barnskötare)

På avdelning Solen arbetar : Tilda (Barnskötare)  Petronella (Barnskötare) Carola (Barnskötare) Monica (förskollärare)

I köket arbetar Linda som är våran kokerska.

Vi har även Justina som vårdar våra lokaler hos oss 3 dagar i veckan.

Rektor på Drömgårdens Förskola är Anne.

Personal