Om Drömgården

Drömgårdens förskolor är belägna vid älven på Anderstorp, Skellefteå. Båda förskolorna har stora gårdar med tillgång till klätterställning, grillplats, och lekstuga. Vi har fruktträd, bärbuskar och odlar i liten skala i våra odlingslådor. Inomhusmiljön är anpassad för de olika åldersgrupperna i husen.

På Drömgårdens förskolor står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum. Alla ska FÅ bli sitt bästa!

Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor baserat på erfarenheter, kunskaper och intressen och använder sig av det för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns utveckling.

 

About Drömgården
Short summary in English:

Drömgårdens Förskola has two departments: Stjärnan for children 3-5 years old, Solen for children 1-3 years old.

The education is based on the Swedish curriculum for the preschool.

We are spending much time outdoors. We are outside at lest once a day, all year round. We are also making small excursions outside the preschool yard, that can include for example walks to the forest and playgrounds nearby.

Vegetarian food and fish are served at Drömgårdens Förskola.

Openings hours: 06.30-17.30

På våra förskolor har vi barn i åldrarna 1-5

Förskolan är uppdelad i två avdelningar, Vi har avdelning Stjärnan där barn 3-5 år går och vi har avdelning Solen där barn 1-3 år befinner sig.

Hela vår utbildning utgår ifrån Läroplan för förskolan. För att utvecklas ytterligare som förskola har vi under denna termin bestämt oss för att arbeta med prioriterade mål kring det svenska språket och barnens modersmål. Hur vi kommer att arbeta med målen kommer att skilja sig mellan de olika avdelningarna. 

Integritet

Vi arbetar aktivt med att lära barnen att känna sitt eget värde och sina egna rättigheter och gränser, samt att värna dessa. Detta integritetsarbete är en naturlig del av vår verksamhet och bedrivs genom exempelvis samtal och övningar, där vi bland annat fokuserar på känslor – att känna igen, förstå och uttrycka dessa på ett tydligt, konstruktivt sätt. Vi uppmuntrar barnen att säga ifrån till både barn och vuxna om något som inte känns okej för dem händer. Att vara trygg i sig själv och kunna sätta gränser kring sin egen person, är en viktig del i att bli trygg även i sin omvärld.

Träd

Rörelse

Miljön på Drömgården ska stimulera till dagliga och spontana motoriska inslag. De grundläggande rörelserna såsom gå, åla, krypa, balansera, rulla, snurra, hoppa, springa och klättra ska Drömgårdens barn ha möjlighet att göra varje dag.

Utomhus har vi en stor gård som inbjuder till springlekar, fritt skapande av hinderbanor eller annat barnen finner intressant i stunden. Gungställning, klättervägg, lekstuga och rutschkana är en del av det som finns att tillgå utomhus. Vi utforskar vår närmiljö genom att gå promenader till lekparker, återvinningen, grönområden och skogen.

Utbildning

Barn lär sig både på egen hand och tillsammans med andra. Vi arbetar dagligen strukturerade och välplanerade aktiviteter där lägger barn och pedagoger tillsammans grunden för fortsatt kunskap och lärande. Våra aktiviteter får sitt innehåll från förskolans läroplan men som också tar sikte på det som barnen förväntas kunna i lågstadiet. Utifrån ålder på barnen så blir samlingarna mer innehållsrika utifrån olika uppdrag och utmaningar.

Vi som arbetar här på Drömgårdens förskola ska främja barns lärande och utveckling utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan och i skollagen. Här lägger vi grunden till ett livslångt lärande.

Vi vill att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna samhörighet och gemenskap. Här ska vi känna oss trygga och lära av varandra.

Utflykter

Barnen på alla avdelningar tar promenader från gården, Det kan vara till skogen, lekparker eller annat i närområdet.

Dans

Lugna stunden

Under denna stund får barnen välja bland lugnare aktiviteter som de får ägna sig åt medan de barn som sover under dagen sover.

Öppethållande:

Förskolan har öppet 6:30-17:30.

Vi följer kommunens stängningsdagar för kompetensutveckling.

Kost

Kosten är en viktig del av barnens hälsa och därför vill vi att alla mål ska vara lugna och lustfyllda.

Till lunch serveras vegetarisk mat med inslag av fisk och till det finns det minst tre grönsaker/sallader att välja på. I övrigt är kosten sockerfri med få undantag.

Alla rätter är väl sammansatta så att alla barn har möjlighet få i sig de näringsämnen och den energin de behöver.

På avdelning Stjärnan har vi våran fantastiska kokerska Linda som lagar all mat vi äter här på Drömgården från grunden.

Uppsägning:

Uppsägning av platsen ska ske 2 månader innan barnet slutar på förskolan.

Stavar med pinnar

Avgifter

Avgifter (gäller from 1/9-2021)

AVGIFTSINFORMATION

Avgiften är månadsbaserad och erläggs i slutet av innevarande månad.

 Barn:1-2

[kr/mån] 

Barn:3-5

[kr/mån] 

Barn 1 (=det som är yngst) Heltid:1250kr

15h:600kr

Heltid: 800kr

15h: 0 kr (from 1 sep det år man fyller 3 år.)

Barn 2: Heltid: 750kr

15h: 300 kr

Heltid: 400kr

15h: 0 kr

 

Barn 3:

 

Heltid: 750kr

15h: 400 kr

Heltid: 500kr

15h: 0 kr